maandag 6 december 2010

Ding 23 Evaluatie

                         Wat heb ik geleerd? A lot of things.
Favoriet:het maken van mijn blog! Erg leuk om te doen. In het begin dacht ik nog waar moet ik het over hebben? Maar door de 23 dingen
ga je spelenderwijs verder met je blog en kom je van alles tegen op het web wat interessant is, wat past bij je verhaal of wat zo grappig is dat je het wilt delen met anderen.

Door 23 dingen heb ik nagedacht over de toekomst van de bibliotheek in het algemeen en over de toekomst van Bibliotheek Kennemerwaard. Wat kunnen we doen om de negatieve spiraal waarin de bibliotheken terecht zijn gekomen te stoppen? Moet je alles landelijk willen oplossen - duurt veel te lang - of moet je voor je eigen toko in de bres springen? Hoe kunnen we de klant naar de bibliotheek krijgen en daar ook houden? Hoe kunnen we de klant interactiever laten zijn en laten meedenken? En er wordt aangewerkt. Er komt een blog van de directeur op de website van Kennemerwaard. En een verwijzing bij wie de klant terecht kan als het om een specifiek onderwerp gaat. De nieuwe catalogus C-wise is interactiever voor de klant en is veel visueler ingesteld. Men kan recensies schrijven. Heel goed! We worden ons bewust van de mogelijkheden die er zijn op digitaal gebied en die we nog lang niet benutten. Daarvoor is kennis nodig en (veel) geld.

Waren er zaken die mij verrasten? Dat ik als secretaresse meer inzicht heb gekregen in de inhoudelijke kant van de bibliotheek. Dat is voor mij geen dagelijkse kost en daarom heel mooi om mee bezig te zijn. Ik mis het ook. Daardoor waren veel zaken voor mij nieuw. Zoals Aquabrowsers, Library Thing (erg leuk!), Delicous, Social Bookmarking.

Wat kan er gedaan worden om 23 dingen te verbeteren? Soms vond ik bepaalde programma's waarvoor je een account moest aanmaken (bijv. last.fm) te simpel uitgelegd. Het lukte mij niet altijd om er in te komen ook niet met het account van 23 dingen. Uiteindelijk is het wel gelukt maar het kostte veel tijd.

Ik heb veel gehad aan mijn coach Angel. Dat is wel belangrijk, dat je een coacht hebt die je makkelijk kunt bereiken. Dat scheelt een hoop gedoe. Met een aantal mede 23 dingers veel overlegd en geklets over hoe dingen te doen. Me verwonderd over mooie blogs van sommige collega's. Kortom, ik vond het echt leuk om aan 23 dingen mee te doen en raad het collega's aan, ongeacht welke functie je in de bibliotheek uitoefent.
23 dingen was voor mij een Eye-opener.

Let's Blog!


zondag 5 december 2010

Ding 22 Bibliotheek 2.0 en de toekomst van de bibliotheek

Citaat uit: www.frankwatching.com door Lex Slaghuis van Wikiwise

De Bibliotheek: vroeger en nu

“Bibliotheken bestaan langer dan kranten en dagbladen, tv, internet, computers of zelfs web 2.0. Is de traditionele missie van bibliotheken überhaupt nog van toepassing”?
“De oorspronkelijk missie van bibliotheken was vooral gericht op onderwijs en het bieden van toegang tot kennis en informatie (de bibliotheek als ‘gatekeeper’). Die missie blijft overeind, maar wordt op een andere manier ingevuld en aangevuld met nieuwe functies.
picture-231Vroeger was bijvoorbeeld onderwijs vooral gericht op ‘het onderrichten van mensen’. Vandaag wordt deze functie meer ingevuld vanuit een informatiegidsfunctie. Met de huidige toevloed van informatie krijgt het helpen van kinderen, jongeren en volwassenen bij het vinden van kwalitatieve informatie een grotere rol. Ook het leren omgaan van deze doelgroep met nieuwe media is belangrijk.
Vandaag de dag wordt er steeds meer de nadruk gelegd op het bieden van laagdrempelige toegang tot informatie en kennis. Andere functies die meer terrein winnen zijn: mensen inspireren tot lezen en de bibliotheek als ontmoetingsplaats en als centrum voor levenslang leren.
Nu en in de toekomst wordt een bibliotheekgebouw nog meer een ontmoetingsplaats en een centrum waar mensen terecht kunnen voor debat, cultuur en levenslang leren.

De bibliotheek kan hier een belangrijke rol krijgen in het verbinden van mensen en hun idealen door  het organiseren van lezingen, workshops enzovoort. Dit vergt wel een actievere houding en een heroriëntatie op de beschikbare ruimte. Bibliotheken zijn niet langer een opslagplaats van boeken”.

Tja, en zo is het.

De toekomst van de bibliotheek
Bibliotheek Alkmaar bestond 101 jaar. Bibliotheek Kennemerwaard bestaat 2,5 jaar. Ik vraag mij echt af of de bibliotheek over 20 jaar nog steeds bestaat. Hebben wij dan nog bestaansrecht? Zijn we niet overbodig geworden? Wat kunnen en moeten we doen om de negatieve spiraal tegen te gaan? En geloof me, ik wil niets liever dan dat. Ik hou van mijn werk, al zit ik niet meer in de directe dienstverlening.

I love the library
Ik heb gisteren de film I, Robot met Wil Smith gezien. Daarin worden mensen vervangen door robots. Er is dus werkeloosheid en een saaiheid van het bestaan. Een agent, een rol gespeeld door Wil Smith, doet zijn beklag hierover bij de directeur van het bedrijf waar de robots worden vervaardigd. Zijn antwoord is:
"Had internet verboden moeten worden zodat de bibliotheken kunnen blijven bestaan?"

Er moet een omslagpunt komen in het denken van de bibliothecaris. Het gaat allang niet meer om boeken. Maar om kennis en informatie doorgeven. Jeugd stimuleren om te lezen. Laaggeletterdheid bestrijden. Digitale diensten aanbieden en daarvoor goed materiaal beschikbaar hebben. Niet alles afschermen, maar meer mogelijkheden bieden aan de klant. Programma's en ruimte aanbieden, tegen betaling, waardoor de klant de hele dag in de bibliotheek kan verblijven omdat alles wat de klant nodig heeft, beschikbaar is.

Ik bied mij aan om mee te denken en te werken aan het behoud van onze bibliotheek!